Přihlášky a informace

Fera Vrana

PRAVIDLA TURNAJE FIDE Open Staré Město 2004


1. Turnaj pro šachisty je organizován šachovým klubem Staré Město tak, aby přispěl rozvoji a popularizaci šachu, aby dal příležitost mladým českým šachistům zúčastnit se mezinárodních turnajů.

2. Turnaj se koná ve sportovní hale ve Starém Městě od 13. do 21. srpna 2004.

3. Šachisti a šachistky se mohou zúčastnit turnaje, pokud se přihlásí předepsaným způsobem do uzavření přihlášek, nebo za podmínek uvedených v bodě 6.

4. Turnaj se hraje podle šachových pravidel FIDE, na 10 kol, švýcarským systémem.

5. Zahajovací ceremoniál se uskuteční v hrací hale v 15.45 hodin dne 13. srpna 2004. Před zahájením turnaje budou tato turnajová pravidla vyhlášena. Šachisté souhlasí s turnajovými pravidly jakmile se stali účastníky turnaje.

6. Opoždění šachisté mají možnost se zúčastnit turnaje vyjímečně, jestliže oznámí svůj příjezd organizátorovi turnaje. Budou zařazeni do turnajové tabulky při zahájení kola.

7. Hrací doba je 120 minut na 40 tahů + 60 minut do konce šachové hry.

Časová tabulka (podle kol):

1. kolo: 13. srpna pátek 16.00 - 22.00
2. kolo: 14. srpna sobota 14.00 - 20.00
3. kolo: 15. srpna neděle 8.30 - 14.30
4. kolo: 15. srpna neděle 16.00 - 22.00
5. kolo: 16. srpna pondělí 16.00 - 22.00
6. kolo: 17. srpna úterý 16.00 - 22.00
7. kolo: 18. srpna středa 16.00 - 22.00
8. kolo: 19. srpna čtvrtek 16.00 - 22.00
9. kolo: 20. srpna pátek 16.00 - 22.00
10. kolo: 21. srpna sobota 9.00 - 15.00

8. Oba šachové zápisy musí být předány rozhodčímu vítězem, nebo v případě remizy hráčem, který měl bílé figury.

9. Partie nemůže být odložena. Hráč, který se nedostaví k partii bez omluvy hlavnímu rozhodčímu den předem, je vyloučen z turnaje.

10. Ceny v Kč

Nejlepší hráči:
10 000,- Kč
8 000,- Kč
6 000,- Kč
4 000,- Kč
3 000,- Kč
2 500,- Kč
2 000,- Kč
1 500,- Kč
1 000,- Kč
800,- Kč

Nejlepší 2 ženy: 1 200,- Kč, 700,- Kč
Nejlepší hráč bez FIDE Ela 1 000,- Kč
Nejlepší hráč ELO do 2200 1 000,- Kč
Nejlepší hráč ELO do 2100 700,- Kč
Nejlepší hráč do 15 let věcná cena ;
Nejlepší hráč nad 60 let věcná cena ;

V případě stejného počtu bodů jsou ceny rozděleny 50% dle bodů a 50% podle Buchholze. Hráč dostane jen vyšší cenu. Nejnižší ceny se nedělí.

Vítězem turnaje je hráč s největším počtem bodů. V případě stejného počtu bodů jsou platná následující kriteria: 1) Buchholz, 2) MBUCH, 3) Pruměrné ELO

11. Kouření v hrací hale je zakázáno.

12. Závěrečný ceremoniál proběhne 21. srpna 2004 v 15.30.

13. Hlavní rozhodčí šachového festivalu je pan Ladislav Demko – mezinárodní rozhodčí, zástupci jsou _________________________.

14. Předsedou odvolacích komisí je Robert Staufčík, ostatní členové budou zvoleni před začátkem 1. kola.

15. Písemné odvolání s poplatkem 500,- Kč lze podat do 1 hodiny po rozhodnutí rozhodčího. Je-li odvolání vyhověno, byť jen částečně, bude poplatek vrácen. Rozhodnutí odvolací komise je konečné. Každý hráč souhlasí s publikováním v bulletinu turnaje, knihách, novinách a elektronických mediích.

16. Je zakázáno používání mobilních telefonů v turnajovém sále. Hráč, který poruší tento požadavek, je penalizován odebráním 10ti minut na svých hodinách.


Staré Město, 31. ledna 2004

Ředitel FIDE Open p. Robert Staufčík